آژانس سنه نیوز: یک منبع معتمد زندان مرکزی سنندج فاش کرد در حین اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان، حمید رستمی مدیر داخله ی زندان، طناب دار به گردن این شهید انداخته بود. این منبع افزود حمید رستمی بوده است که در همان زمان، لیست کلیه ی زندانیان متحصن اعم از سیاسی و غیر سیاسی معترض به اعدام احسان فتاحیان را به اداره ی اطلاعات و دادگستری ارسال کرده و متعاقب آن نیز برای تنی چند از آن ها پرونده سازی شد. وی همچنین اظهار داشت هنگامی که ولی رستمی هم پرونده ی شهید احسان در اعتراض به اعدام احسان فتاحیان بر ضد رژیم اسلامی شعار سر داد حمید رستمی بود که وی را 20 روز به سلول انفرادی انتقال داد و سپس به زندان همدان تبعید کرد. بنا به گفته ی زندانیان، دادگستری سنندج با هماهنگی حمید رستمی است که از تایید مرخصی بسیاری از زندانیان جلوگیری به عمل می آورد. قابل توجه آن که حمید رستمی کورد است و در سنندج زندگی می کند.