سازمان ضد اعدام کردستان: عصر روز گذشته، حبیب لطیفی و عدنان حسن پور پس از گذشت 4 روز از سلول انفرادی به داخل بند پاک 2 منتقل شدند. از آن جا که ارتباط این دو زندانی سیاسی با دیگر زندانیان کاملا منقطع شده بود و از آن سو ارتباط سایر زندانیان با خارج از زندان محدود و نیمه مسدود شده است امروز مطلع شدیم که این دو زندانی سیاسی، تمام این مدت را در سلول انفرادی در اعتصاب غذا به سر برده بودند. شایان ذکر است که حبیب و عدنان هم اکنون ممنوع الملاقات هستند.