آژانس سنه نیوز: سرانجام تلاش های خبرنگار سنه نیوز، پرده از یک سری ابهامات مربوط به خبر انتقال حبیب لطیفی و عدنان حسن پور به سلول انفرادی برداشت. بنا به گفته ی یکی از پرسنل زندان مرکزی سنندج، ظهر روز دوشنبه مورخ 28 دی ماه، عیسی احمدی رییس نیروهای انتظامی این زندان، به بهانه ی نگهداری چاقو و مواد مخدر با تنی چند از ماموران در یک اقدام غافل گیر کننده، به هر دو تخت حبیب و عدنان در بند پاک دو حمله ور می شوند و ضمن بی حرمتی، تمامی وسایل شخصی آن ها را به هم می ریزند. حبیب و عدنان نیز با توجه به این که کمتر از یک هفته پیش، بند پاک دو از سوی مسوولان بازرسی شده بود در برابر برخورد وقیحانه و توهین آمیز عیسی احمدی موضع گیری می کنند تا جایی که کار به درگیری لفظی می انجامد. متعاقب آن، دستور انتقال حبیب و عدنان به سلول انفرادی از سوی مسوولان زندان صادر می شود و دقایقی بعد هر دو زندانی سیاسی را از بند به سلول منتقل می کنند. هم اکنون حبیب و عدنان در سلول انفرادی به سر می برند و از تاریخ اتمام نگهداری آنان در سلول اطلاعی در دست نیست. این پرسنل زندان همچنین فاش کرد دستور انتقال حبیب و عدنان را به سلول انفرادی، نه زندان که اداره ی اطلاعات داده است. وی همچنین افزود که در نامه ی اداره ی اطلاعات، حبیب و عدنان به مدت یک هفته از حق ملاقات و استفاده از تلفن محروم شده اند اما از علت آن سخنی بر زبان نیاورد. وی موضوع نگهداری چاقو و مواد مخدر را بهانه ی عیسی احمدی برای رد گم کنی زندانیان از مصدر این دستور عنوان کرد.