فوری: تازه ترین خبرهای واصله از زندان مرکزی سنندج حاکی از آن است که حبیب لطیفی و عدنان حسن پور از روز سه شنبه به سلول انفرادی زندان سنندج منتقل شده اند. به گفته ی محمد خسروی رئیس زندان مجازات زندان انفرادی برای این دو فعال سیاسی کورد از سوی اداره ی اطلاعات سنندج به زندان ابلاغ شده و به تائید قاضی بابایی و دادستان جوهری در آمده است. علت انتقال این دو جوان کورد به سلول انفرادی تاکنون مشخص نشده است اما از آنجا که پرونده ی حبیب لطیفی در دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور نیز مختوم است احتمال اجرای حکم اعدام این جوان 28 ساله هر لحظه قوی تر می شود.