سازمان ضد اعدام کردستان: شعبه‌ 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، زندانی سیاسی کورد شیرین علم هویی را به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان «پژاک» محارب اعلام کرده و به اعدام محکوم کرد. شیرین 28 ساله و  اهل روستای دیم قشلاق از توابع ماکو است. او 6 خرداد ماه 1387 از سوی سپاه پاسداران در تهران بازداشت شد و پس از 6 ماه بازجویی تحت شکنجه ی شدید در بازداشتگاه سپاه و بند 209 زندان اوین، به بند عمومی زنان این زندان منتقل شد.