به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ۴ شهروند مریوانی به نامهای جبار حاجی مرادی، کامران مرادی، آزاد راوند از سوی نیروهای امنیتی اطلاعات این شهر بازداشت شدند. شایان ذکر است جبار حاجی مرادی در منزل شخصی خود در روستای "کانی دینار" از توابع و سه نفر دیگر در محله تازه آباد این شهر دستگیر شده اند. تاکنون از محل نگهداری و وضعیت سلامت آنان اطلاعی در دست نیست.