X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

 با کمال تاسف بامداد روز چهارشنبه رژیم جنایت کار اسلامی ایران ، فصیح یا سمنی فعال سیاسی کرد را در شهر خوی به دار آویخت. طی دو ماه اخیر بعد از اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان، روز چارشنبه یک فعال سیاسی کُرد دیگر به نام فصیخ یاسمنی در زندان شهر خوی استان آذربایجان غربی اعدام شد. اتهام این جوان 28 ساله، محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان عنوان شده بود. اتهامی که مستندش شکایت اداره اطلاعات و اعترافاتی بوده که تحت فشار از خود متهم اخد گردیده است..

 آنچه امروز زندانیان سیاسی ومدنی کُرد در زندان های رژیم با آن روبرو می باشند .مرگیست خاموش وبی صدا که نشان از خشم وکینه حاکمان قدرت پرستِ کُرد ستیزی می باشد .که خواهان شنیدن هیچ نوع صدای اعتراض آمیزی نیستند وهمیشه منطقشان زندان - شکنجه واعدام می باشد.

ازین رو از( احسان و فصیح ) شروع ودر پی جانهای آزاده دیگری از جمله( زینب ، شیرکو ، حبیب و دیگر زندانیان محکوم به اعدام) هستند تا به گمان باطلشان مدتی دیگربرتاج و تختشان تکیه نمایند .اینجاست که اوج بی شرمی - پستی و ظلم را به جایی رسانده اند.

رژیم جنایت پیشه با توسل به بگیر و بندها در سراسر ایران و اعدام جوانان و بخصوص تشدید فضای امنیتی در کردستان و ایجاد زندان در زندان برای زندانیان سیاسی و مدنی کرد در زندانها و اعدام پی در پی فعالین سیاسی و مدنی میخواهد مبارزات 31 ساله ی جوانان کرد را که برای آزادی و دموکراسی مبارزه کردن سرکوب و خاموش کند .اما به گفته احسان : اگر به گمان زورورزان و حاکمان, مرگ من موجب حذف مسئله ای به نام مسئله کردستان خواهد شد باید گفت زهی خیال باطل . نه مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر این درد بی درمان نخواهد بود و چه بسا آتش آنرا شعله ورتر خواهد نمود. بی گمان ((هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر)).

ما به عنوان جمعیت جوانان کردستان ایران ضمن محکومیت این جنایت ضد بشری ، از تمامی سازمانها - نهادها ومجامع حقوق بشری وتمام وجدان های بیدار در سراسردنیا بخصوص ملت کُرد.میخواهیم در مقطع حساس کنونی حمایت خود را از زندانیان سیاسی ومدنی کرد اعلام ومانع از وقوع فاجعه وتراژدی دیگری  باشیم که در حال وقوع می باشد.به امید روزی که سیاهی زندان را به روشنائی تبدیل. ولبخند شادی را برلبان مادران زندانی نمایان سازیم.

 

جمعیت جوانان کردستان ایران